Όροι Χρήσης

Καλωσορίσατε στον ιστότοπο www.pharmasept.gr της εταιρίας PHARMASEPT Α.Ε. (εφεξής «Ιστότοπος»).

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους χρήσης που διέπουν τη χρήση αυτού του Ιστότοπου (εφεξής «Όροι χρήσης»).

Χρησιμοποιώντας τον παρόντα Ιστότοπο αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου από εσάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:
Λεωφ. Κηφισού 23, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Τ.Κ. 18233.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Διεύθυνση URL Ιστότοπου: www.pharmasept.gr/
Στοιχεία επικοινωνίας:
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]
Αριθμός τηλεφώνου: +30 210 4530 466 (από σταθερό, κινητό ή από Κύπρο).
Συντάκτης: PHARMASEPT A.E. με έδρα Λεωφ. Κηφισού 23, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Τ.Κ. 18233,  Α.Φ.Μ. 095709440 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πρόσβαση στον ιστότοπο

Προκειμένου να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο, πρέπει να είστε άνω των 16 ετών. Αν είστε κάτω των 16, απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ελεύθερα τον Ιστότοπο, χωρίς να απαιτείται να κάνετε σύνδεση ή να δημιουργήσετε λογαριασμό. Τα όποια πρόσθετα έξοδα πρόσβασης και χρήσης του διαδικτύου επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο Ιστότοπος και κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται σε αυτόν (δηλαδή, εμπορικά σήματα, εικόνες, κείμενα, βίντεο κ.λπ.) προστατεύονται ως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν παρέχεται καμία άδεια χρήσης, αναπαραγωγής ή αναφοράς του Ιστότοπου (στο σύνολό του ή εν μέρει) σε οποιοδήποτε μέσο, για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς όπως, ενδεικτικά, για εμπορικούς σκοπούς.

Μέσω του εν λόγω Ιστότοπου, ενδέχεται να σας παρέχουμε περιεχόμενο το οποίο διατίθεται προς λήψη (εφεξής «Περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης»). Σας παρέχουμε, αποκλειστικά για προσωπική και ιδιωτική σας χρήση, χωρίς επιβάρυνση και για το χρονικό διάστημα έννομης προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όπως αυτό καθορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία, τη νομοθεσία άλλων χωρών καθώς και τις διεθνείς συνθήκες, το μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του εν λόγω Περιεχομένου με δυνατότητα λήψης. Απαγορεύεται κάθε αναπαραγωγή, αναφορά, τροποποίηση ή διανομή του Ιστότοπου. Κάνοντας λήψη ή χρησιμοποιώντας το εν λόγω Περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης, αποδέχεστε να το χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Σε περίπτωση που σας παρέχουμε πρόσβαση σε έναν Ιστότοπο που σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε κάποια εικόνα (ειδικότερα, προκειμένου να δοκιμάσετε εικονικά κάποια καλλυντικά), με το παρόν αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι ο λόγω Ιστότοπος παρέχεται αποκλειστικά για δική σας χρήση σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του. Δεν έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο κατά τρόπο που μπορεί να ζημιώσει την υπόληψη, τη φήμη ή τα δικαιώματα οποιωνδήποτε τρίτων μερών, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Η PHARMASEPT A.E. ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκ μέρους σας χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου ιδία όσον αφορά στα δικαιώματα τρίτων.

Φόρμα επικοινωνίας

Δυνάμεθα να χρησιμοποιήσουμε τυχόν σχόλια σας προς εμάς τα οποία θα μας γνωστοποιήσετε στην φόρμα επικοινωνίας, τόσον σε αναρτήσεις κάθε μορφής όσον κυρίως σε ηλεκτρονικές, δικτυακές και ψηφιακές δημοσιεύσεις, δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο και στο εταιρικό εσωτερικό δίκτυο (Intranet) και σε πολυμέσα, μέσω οποιωνδήποτε ιστότοπων (ανεξαρτήτως ιστότοπου ή/και μέσου, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως τα Facebook, Twitter, YouTube ή Dailymotion), σε απεριόριστο αριθμό ένθετων και μεταδόσεων. Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι τα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πλατφόρμες που ανήκουν σε τρίτα μέρη και, συνεπώς, η κυκλοφορία και η χρήση Περιεχομένου Χρήστη μέσω των εν λόγω μέσων κοινωνικής δικτύωσης διέπεται από τους όρους χρήσης που καθορίζονται από τα εν λόγω τρίτα μέρη. Κατά συνέπεια, δεν θα υπέχουμε ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου από Εμάς ή από τρίτα μέρη σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως, ενδεικτικά, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τη διάρκεια των προστατευμένων δικαιωμάτων και αφαίρεσης Περιεχομένου. Εσείς θα βαρύνεστε με την ευθύνη για την αντιμετώπιση αξιώσεων τρίτων μερών σχετικά με τη χρήση του Περιεχομένου σύμφωνα με τους όρους χρήσης που καθορίζονται από τα εν λόγω μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι κάθε Περιεχόμενο μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς σε μια μηχανή αναζήτησης και, κατά συνέπεια, θα είναι προσβάσιμο στο κοινό εκτός του Ιστότοπου.

Είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας να μην απαντήσουμε σε μήνυμά σας στην φόρμα επικοινωνίας. Σε αυτήν την περίπτωση, τοιαύτη πρακτική δεν δύναται να θεωρηθεί ως προσβολή της προσωπικότητας σας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματός σας για το οποίο θα εγείρετε οποιασδήποτε φύση αξίωση.

Πληροφορίες που παρέχει ο ιστότοπος

α. Γενικές διατάξεις

Με τον παρόν σας υπενθυμίζουμε ότι οι πληροφορίες που διατίθενται στον παρόντα Ιστότοπο ενδέχεται να εμφανίζουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που οφείλονται ιδίως σε τρίτα μέρη. Στόχος μας είναι να αφαιρούμε τυχόν ανακρίβειες ή να συμπληρώνουμε τις εν λόγω πληροφορίες που διατίθενται στον Ιστότοπο το συντομότερο δυνατόν. Αν υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη σας παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας προκειμένου να προβούμε στη διόρθωση / συμπλήρωση το ταχύτερο δυνατόν. Δεν παρέχουμε εγγύηση για την ανά πάσα στιγμή, διαθεσιμότητα των προϊόντων μας που εμφανίζονται στον ιστότοπο.

β. Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας παρουσιάζονται στον παρόντα Ιστότοπο δεν προσφέρονται προς πώληση αλλά είναι μια γενική παρουσίαση του φάσματος των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε στη χώρα στην οποία διατίθεται αυτός ο Ιστότοπος.

γ. Συμβουλές και προφίλ ομορφιάς

Οι συμβουλές που παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ή/και τα εργαλεία προφίλ ομορφιάς που ενδεχομένως διατίθενται, είναι απλώς προσομοιώσεις που αποσκοπούν στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε θέματα καλλυντικών.

Οι πληροφορίες παρέχονται αυστηρά για ενδεικτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση, δεν αντικαθιστούν μια ιατρική διάγνωση ή την παροχή ιατρικών συμβουλών, ούτε μπορούν να αντικαταστήσουν μια θεραπευτική αγωγή.

Συνεπώς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ικανοποίησή σας από τις συμβουλές που προέρχονται από τη χρήση των εν λόγω εργαλείων και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για κάθε τυχόν χρήση τους από εσάς.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή σε περίπτωση αμφιβολίας, συνιστούμε να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

δ. Συνδέσεις υπερκειμένου

Οι συνδέσεις υπερκειμένου που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο ενδέχεται να σας οδηγήσουν σε ιστότοπους που δημοσιεύονται από τρίτα μέρη, το περιεχόμενο των οποίων δεν υπόκειται στον έλεγχό μας. Ως εκ τούτου, στον βαθμό που οι εν λόγω συνδέσεις υπερκειμένου περιλαμβάνονται στον παρόντα Ιστότοπο με μοναδικό σκοπό να διευκολύνουν την περιήγησή σας στο Διαδίκτυο, η περιήγηση σε ιστότοπους τρίτων μερών γίνεται με δική σας απόφαση και με δική σας αποκλειστική ευθύνη.

Προσωπικά δεδομένα

Ενδεχομένως να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ειδικότερα όταν: (i) κάνετε εγγραφή σε μια υπηρεσία, (ii) κάνετε λήψη Περιεχομένου με δυνατότητα λήψης, (iii) εισέρχεστε στον Ιστότοπο, (iv) συμμετέχετε σε κάποιο παιχνίδι/ διαγωνισμό, (v) μας αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα, (v) συμμετέχετε σε μια δημοσκόπηση ή έρευνα.

Τα προσωπικά δεδομένα σας δύνανται να καταγράφονται σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται από την εταιρεία PHARMASEPT A.E. προκειμένου να εγγραφείτε στην υπηρεσία μας, να συμμετάσχετε σε κάποιο παιχνίδι ή διαγωνισμό, να αποκρινόμαστε σε αιτήματά σας και εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, να συμμετέχετε σε δημοσκόπηση ή έρευνα,.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών και για όσο χρόνο ορίζεται από τη νομοθεσία για την άσκηση τυχόν αξιώσεων που απορρέουν από τις παραπάνω σχέσεις. Τα προσωπικά σας δεδομένα καταρχήν δεν κοινοποιούνται σε τρίτους παρά μόνο σε εταιρείες που μας παρέχουν υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά εταιρείες πληροφορικής, οι οποίες λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία στο όνομα και για λογαριασμό μας και βάσει των οδηγιών μας και του νόμου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς, δικαιούστε να έχετε πρόσβαση, να ζητάτε τη διόρθωση και τη διαγραφή κάθε δεδομένου που σας αφορά καθώς και τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε ακόμα το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την Pharmasept. Εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για ορισμένους σκοπούς επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

Για τυχόν ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή αποστέλλοντάς μας επιστολή στη διεύθυνση:
PHARMASEPT Α.Ε.
Υπόψη Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων Λεωφόρος Κηφισού 23, Τ.Κ. 18233, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Αττική.

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι αν θεωρείτε ότι παραβιάζουμε κατ’ οποιοδήποτε τρόπο την εφαρμοστέα νομοθεσία για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Cookies

O ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies και με την επίσκεψή σας μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες από το σύστημα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε (browser), κυρίως με τη μορφή cookies. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αφορούν εσάς, τις προτιμήσεις σας ή τη συσκευή σας και χρησιμοποιούνται κυρίως για τη λειτουργία του ιστότοπου σύμφωνα με τις προσδοκίες σας. Συνήθως οι πληροφορίες αυτές δεν οδηγούν σε άμεση ταυτοποίησή σας, αλλά μπορούν να σας προσφέρουν μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης.

Τροποποίηση του ιστοτόπου και των όρων χρήσης

Τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο καθώς και τους παρόντες Όρους Χρήσης υπόκεινται σε ενδεχόμενη τροποποίηση από εμάς, ειδικότερα για λόγους συμμόρφωσης με κάθε νέα ισχύουσα νομοθεσία ή/και κανονισμούς ή/και για τη βελτίωση του Ιστότοπου.

Κάθε τροποποίηση θα σας κοινοποιείται μέσω του Ιστότοπου προτού τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης. Εκτός αν για την τροποποίηση απαιτείται η ρητή σας έγκριση, η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου θα θεωρείτε ως αποδοχή των νέων Όρων Χρήσης από εσάς.

Στοιχεία εταιρείας

PHARMASEPT A.E. με έδρα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, Αττικής, Λεωφ. Κηφισού 23, Α.Φ.Μ. 095709440 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, e-mail: [email protected], αριθμό τηλεφώνου: Τηλ.: +30 210 4530466 (από σταθερό, κινητό ή από Κύπρο).

Στα ανωτέρω δυνάστε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας αναφορικά με τον Ιστότοπο.  Ώρες λειτουργίας: 9:00-17:00

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε ανά πάσα στιγμή απρόσκοπτη πρόσβαση στον Ιστότοπο και στο Περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συνεχή διαθεσιμότητα και πρόσβαση στον Ιστότοπο. Ουσιαστικά, μπορεί να χρειαστεί να αναστείλουμε για λίγο την πρόσβαση στον Ιστότοπο, στο σύνολό του ή εν μέρει, ειδικότερα για σκοπούς τεχνικής συντήρησης.

Με το παρόν καθίσταται σαφές ότι το διαδίκτυο και τα δίκτυα πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών δεν είναι απαλλαγμένα από σφάλματα και ενδέχεται να προκύψουν διακοπές και βλάβες. Δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία εγγύηση σε σχέση με αυτό και, κατά συνέπεια, δεν θα υπέχουμε ευθύνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να συνδέονται με τη χρήση του διαδικτύου καθώς και των δικτύων πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών όπως, ενδεικτικά:

  • Ανεπαρκή διαβίβαση ή/και λήψη δεδομένων ή/και πληροφοριών μέσω του διαδικτύου,
  • Τυχόν εξωτερικές εισβολές ή ιοί υπολογιστών,
  • Τυχόν βλάβες του εξοπλισμού λήψης ή των δικτύων επικοινωνίας και
  • Τυχόν δυσλειτουργία του διαδικτύου που μπορεί να διαταράξει την ομαλή λειτουργία του Ιστότοπου.

Τέλος, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στις άμεσες ζημίες, αποκλείοντας κάθε άλλη ζημία, διαφυγόν κέρδος ή/και απώλεια οποιουδήποτε είδους. Ειδικότερα, αποκλείεται κάθε έμμεση ζημία που συνδέεται, ενδεικτικά, με απώλεια κερδών, εσόδων, φήμης ή πελατείας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και διαφορές

Οι παρόντες Όροι χρήσης θα διέπονται από το δίκαιο της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη διαμεσολάβηση, κάθε καταναλωτική διαφορά υποβάλλεται πρωτίστως εγγράφως στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών.

Μετά την υποβολή της εν λόγω διαφοράς στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, κάθε καταναλωτική διαφορά μπορεί να υποβάλλεται στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 14 υπ’ αριθμ. 524/2013 Κανονισμού της ΕΕ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Εφόσον η επίλυση της διαφοράς δεν είναι δυνατή μέσω της εν λόγω διαδικασίας διαμεσολάβησης, παραπέμπεται στα αρμόδια Ελληνικά δικαστήρια της έδρας μας.

Be Skin-Consious!

Εγγραφείτε στο Newsletter μας, για να μαθαίνετε πρώτοι νέα για τα καινοτόμα προϊόντα μας!